DOKUMENTY

Pobierz NIP:

Pobierz REGON:

nip

regon

Pobierz WPIS DO ROTiPT:

Pobierz GWARANCJĘ UBEPIECZENIOWĄ:

Active_Travel_ROTiPT_1

Ubezpieczenie

Pobierz CERTYFIKAT RZETELNOŚCI:

certyfikat

 Do prawidłowego otwarcia plików potrzebujesz programu Adobe Reader, który możesz bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.

Nagroda RÓŻA KOLUMBA:

Nagroda MICEXPERT 2016:

ROZAKOLUMBAMALA MICEXPERT2016MALE

Nagroda MICEXPERT 2018:

MICEXPERT2017MALE

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Wszystkie osoby wykupujące wyjazd grupowy na wyjazdy zimowe z Biurem Podróży Active Travel ubezpieczone są w zakresie KL i NNW, w ramach polisy zbiorowej numer 13051 w AXA Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. chyba, że szczegółowe warunki umowy stanowią inaczej.

Ubezpieczenie to obejmuje: 

  • Koszty leczenia (KL) i natychmiastowej pomocy assistance: 20 000 EUR
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW): 2 000 EUR
  • Bagaż podróżny (BP): 200 EUR 


Proponujemy dodatkowo rozszerzenie ubezpieczenia o ubezpieczenie SKI (związane z uprawianiem narciarstwa, snowboardingu).
Zakres ubezpieczenia SKI: 

  • Koszty leczenia (KL) i natychmiastowej pomocy assistance: 20 000 EUR
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW): 2 000 EUR
  • Bagaż podróżny (BP): 200 EUR
  • Odpowiedzialność cywilna (OC) zawiązana z uprawianiem narciarstwa, snowboardingu i jego pochodnych: 10 000 EUR
  • Koszty ratownictwa (KR): 5 000 EUR


Choroby przewlekłe i nowotworowe: istnieje możliwość wykupienia ubezpieczeń z rozszerzeniem o ryzyka związane z następstwem chorób przewlekłych i nowotworowych (CP) 

  • KL + NNW + CP
  • KL + NNW + OC + KR + CP

UBEZPIECZENIA OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 3% wartości imprezy (wymagana płatność 100 % wartości ubezpieczenia, w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy). Ubezpieczenie obejmuje 100% zwrotu kosztów.


UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Ubezpieczenie indywidualne: w sprawach związanych z krótszymi terminami ubezpieczenia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia prosimy o kontakt mailowy: rezerwacje@activetravel.pl w celu wyliczenia składki.


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY

W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia (wypadek lub choroba) Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego oraz skontaktować się z pilotem lub przedstawicielem Biura Podróży Active Travel.
Numer polisy otrzymują Państwo w dniu wyjazdu od naszego przedstawiciela lub podany jest w informacjach, które Państwo otrzymują na kilka dni przed wyjazdem, drogą mailową do wydruku. 
Centrum Alarmowe czynne jest 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, informacje udzielane są w języku polskim.

INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa 
tel.: + 48 (22) 575 90 80, 
fax: + 48 ( 22) 575 90 82.
.
.
.

Pobierz OWU dla wyjazdów

grupowych (umowa generalna 13051):

Pobierz OWU dla wyjazdów

indywidualnych:

OWU_grupowe_male OWU_indywidulane_male


Do prawidłowego otwarcia pliku potrzebujesz programu Acrobat Reader, który możesz bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.

Pobierz Warunki Uczestnictwa klikając w zdjęcie poniżej.

warunki_male

Do prawidłowego otwarcia pliku potrzebujesz programu Acrobat Reader, który możesz bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.

Pobierz Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies

klikając w zdjęcie poniżej.

polityka_male

Do prawidłowego otwarcia pliku potrzebujesz programu Acrobat Reader, który możesz bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.

HAWAJE

2006-01-13


SRI LANKA

2008-03-04WIĘCEJ